DAP Vitae
011/52.58.88 - Lillerbaan 133 3950 Kaulille
Uitrusting
Detartratie
Tanden trekken
RX tanden
Wortelkanaalbehandeling
Tandheelkunde zonder verdoving?
Orthodontie
Kronen
Tandheelkunde
Sinds 2013 is dierenarts Sylvia Dries lid van de EVDS (European veterinary dental society). 

Het EVDS is een vereniging dat 2 doelen voor ogen heeft:
- Opleiden en ontwikkelen van vaardigheden en technieken van europese dierenartsen in de tandheelkunde voor kleine huisdieren.
- Promoten van het klinisch tandheelkundig onderzoek in bedrijven in het voordeel van mens en dier.


De basis tandheelkunde wordt in vele praktijken aangeboden, maar om meer doelgerichte specifieke problemen aan te pakken is een extra opleiding noodzakelijk. Dierenarts Sylvia Dries volgt een opleidingscyclus via het ESAVS (european school for advanced veterinary studies). Deze opleiding wordt gespreid over 4jaar en gaat door in Halmstad in Zweden. Jaarlijks vind er een intensieve studieweek plaats waarbij de dierenarts op verplaatsing naar Zweden gaat. 

Cursus dentitstry 1 is reeds voltooid in maart 2013. (Accesia Halmstad- Zweden)
Cursus dentistry 2 is reeds voltooid in juni 2014. (Accesia Halmstad - Zweden)
Cursus dentistry 3 is reeds voltooid augustus 2015. (Universiteit van Luxemburg)
Curus ENT (Ear, nose and troat) reeds voltooid in december 2017 (opleiding in Zweden)
Cursus Drill in endodontie, periodontie en restauratie voltooid oktober 2019 (opleiding in Zweden)

Jaarlijks wordt er ook op congres gegaan: "EVDC" (European veterinary dentistry congres). Met praktische en interactieve lezingen over nieuwe technologiën, technieken, toepassingen,... 
Dit congres vindt ieder jaar in een andere Europese stad plaats.


Door het lezen van artikels en wetenschappelijke publicaties in diergeneeskundige tijdschriften (journal of veterinary dentistry, JVD) wordt de parate kennis continu bijgeschaafd. 

Een extra bedankje gaat nog uit naar onze humane tandarts Cindy Winters die met haar praktische kennis van de humane tandheelkunde regelmatig hulp biedt bij probleemgevallen.